Privatlivspolitik

Velkommen til Unioo's Politik om beskyttelse af personlige oplysninger (Privatlivspolitik).

Unioo lægger stor vægt på at beskytte brugernes privatliv og personlige oplysninger. Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger oplysninger, ligesom du kan se, hvilke muligheder og rettigheder besøgende og brugere har i relation til oplysningerne.

Unioo respekterer dit privatliv og denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger vil beskrive vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger og dine rettigheder.

Unioo leverer Software As a Service til alle typer af foreninger, privatpersoner, samt private og offentlige virksomheder. Unioo har hovedsæde i Danmark og er underlagt den europæiske persondatalovgivning og den generelle databeskyttelsesforordning ( GDPR )

Unioo opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik og sikre, at du forstår den fuldt ud, inden du tilgår eller anvender Unioo ( vores ydelser ). Hvis du ikke læser, forstår og accepterer denne Politik, skal du straks forlade Unioo ( hjemmeside og andre tjenester under Unioo ) og undgå, samt ophøre med brug af vores tjenester.

Anvendelse og accept

Denne Erklæring er gældende for alle Unioo's hjemmesider, brandede hjemmesider, mobil-løsninger, domæner og tjenester. Du må kun besøge og benytte Unioo hvis du fuldt ud accepterer vores privatlivspolitik. Når du tilgår eller bruger Unioo's sider bekræfter og tilkendegiver du med dit informerede samtykke til denne privatlivspolitik, herunder indsamlingen og behandlingen af personlige oplysninger i henhold til definitionen og beskrivelsen herunder.

Unioo optræder som dataansvarlig og denne Erklæring leverer oplysninger om den databehandling som udføres af Unioo. Ligeledes leveres oplysninger om den databehandling, Unioo udfører på vegne af Brugeren efter deres instruktioner ( Brugeren er dataansvarlig og Unioo er databehandler ).

Personoplysninger er de oplysninger som kan identificere dig som person. Eksempelvis navn, e-mail, adresse, telefonnummer etc. Det er nødvendigt for Unioo at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene dig bedst muligt. Undlad at benytte Unioo eller vores tjenester, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Databehandling

Unioo behandler personoplysninger fra kontaktpersoner, jobsøgende, kontakt- eller brugere, som er tilknyttet vores Brugere. Vi behandler også personoplysninger om potentielle Brugere (Brugeremner), som henvender sig aktivt til Unioo, via Unioo-sider eller andre kanaler. Unioo behandler også data på vegne af vores Brugere, hvor Brugeren kontrollerer behandlingen.

Dataansvarlig

Unioo behandler personoplysninger for generelt at kunne styre vores Brugerrelationer og for at opfylde vores Brugerforpligtelser. Vi behandler disse personoplysninger for:

 • at kunne håndtere support og forum, som uddanner og muliggør interaktionen mellem bruger og Unioo.
 • at behandler fakturering, ordrer og betalinger.
 • at forhindre og forebygge misbrug af vores produkter og tjenester.
 • at kunne udføre salgs- og kontraktproces til Brugeren.
 • at kunne udføre kundeservice til brugere af Unioo
 • at forbedre og videreudvikle funktionalitet, kvalitet og brugeroplevelsen af Unioo tjenester og produkter.
 • at kunne promovere relevante produkter og tjenester via interesseprofiler
 • at udføre vedligehold, fejlfinding og fejlretning.
 • at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler.

Unioo har ud fra de ovenfor angivne formål et juridisk grundlag for at behandle personoplysninger. Primært baseret på at Unioo ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder omkring persondatabeskyttelse og selvbestemmelse. Dit samtykke fungerer som det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger.

Brugeremner

For at kunne levere relevant og målrettet indhold til potentielle Brugere, kan Unioo opbygge en interesseprofil ud fra din aktivitet og handlinger på Unioo-hjemmesider, og ud fra respons på marketing e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke.

Indsamling af personoplysninger

Generelt indsamler Unioo kun personoplysninger direkte fra dig. Der kan også samles oplysninger fra et partnerselskab, hvis du har købt tjenester gennem et sådan.

Vi anvender også cookies og andre sporingsværktøjer, når du benytter Unioo sider og når du kommunikerer og interagerer med os per e-mail. Det gør vi for at optimere din oplevelse af Unioo. I nogle tilfælde kan vi også benytte andre kilder til at indsamle oplysninger. Det kan være marketingpartnere, offentlig kilder eller sociale netværk fra tilhørende tredjepart.

Cookies og pixels

Cookies er en lille tekstil, som laver en unik identifikation af en bruger. De fleste browsere er som standard sat op til at acceptere cookies, da det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan ændre indstillingen i din browserindstillinger og på den måde blokere cookies.

Tracking pixels er scripts, som afvikles når en bruger besøger en hjemmeside. Den kan ses i hjemmesidens HTML. Du kan læse om cookies på www.allaboutcookies.org

Eksempler på cookies der benyttes:

Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder – men ikke begrænset til – sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv.

Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan vi vise dig annoncer om Unioo, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare. Google har et værktøj til at forhindre indsamling af cookies (google Analytics Opt-out-Browser Add-on)

Personoplysninger som behandles

Typen af personoplysninger kan være:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Unioo eller vores produkter og tjenester
 • Indhold, du har uploadet, såsom filer, fotos og video
 • Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål
 • Finansielle oplysninger, såsom kreditkortoplysninger
 • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.
 • Clickstream-adfærd og aktivitet på Unioo Sider og i vores produkter og tjenester
 • E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Unioo du åbner

Personoplysninger som kan deles

Politi og offentlige myndigheder kan kræve at personoplysninger fra Unioo udleveres. Unioo vil kun udlevere oplysningerne, såfremt der foreligger retskendelse etc.I forbindelse med fusion, frasalg af hele eller dele af Unioos forretning, kan konsulenter mod indgåelse af hemmeligholdelsesaftale få adgang til personoplysninger. Såfremt det er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og i overenstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, kan forretningspartnere få adgang til dele af personlige oplysninger, for at være i stand til at levere en ydelse eller produkt. Communities, hvor du laver indlæg, kommenterer eller lignende, vil være offentlige tilgængelig for enhver med adgang til det pågældende fora. Unioo er ikke ansvarlig for oplysninger, du indsender i fora på Unioo sider eller andre communities. Unioo vil ikke publicere dine kommentarer, anbefalinger eller lignende uden dit samtykke.

Rettigheder

Du har retten til at fravælge markedsføringskommunikation fra Unioo. Det kan frameldes i den relevante markedsføringskommunikation eller du kan kontakte os på [email protected] Du skal være opmærksom på og bemærke at du stadig kan modtage administrative meddelelser fra Unioo. Det kan være ordrebekræftelser og system-meddelelser, som er vigtige og nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester vi leverer. Der vil også være vigtige annonceringer om systemmæssige opdateringer, som eksempelvis sikkerhed eller lignende, hvor det som bruger, kræver en handling fra dig.

Du har som bruger ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode Unioo om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. Det kan du gøre når du er logget ind på din konto. Du har ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår. Skriv venligst til [email protected] til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Dataopbevaring og sikkerhed

Unioo tager sikkerhed meget alvorligt. Unioo forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, overvågning eller offentliggørelse af personoplysninger. Unioo skal sikre fortroligheden af de personoplysninger vi behandler i overenstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Unioo tager rimelige organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler for at beskytte oplysninger. Unioos medarbejdere er en del af en stærk virksomhedskultur, hvor årvågenhed og respekt for persondata er fundamental og vigtigt. Unioo har følgende forholdsregler i denne henseende.

Organisatoriske: E-læringskurser og informationsmateriale i databeskyttelse, procedurer for behandling af persondata, samt databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af Unioo.

Tekniske: Begrænsning af adgang til persondata, til de personer som har brug for det i forbindelse med aftaler, lovgivning osv., sikkerhedsvurderinger og analyse af eksisterende tekniske tiltag til beskyttelse af data, vurdering af kryptering og pseudonymisering, samt risikobegrænsende foranstaltninger. For at yde optimal sikkerhed opbevares alle Brugerens adgangskoder enten i krypteret form, eller som hash værdi.

Unioo opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til at kunne betjene dig bedst muligt og tager samtidig hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer. Unioo opbevarer derfor kun dine personoplysninger i en rimelig periode efter din sidste interaktion med Unioo. Når indsamlede oplysninger ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. I nogle tilfælde kan vi behandle data ud fra statistisk formål. I disse tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

Databehandler

Unioo leverer forskellige tjenester til vores brugere. Nogle tjenester indebærer behandling af brugernes data, herunder deres personoplysninger. Formålene med denne behandling afgøres af vores brugere. Ikke af Unioo. Det gør Brugeren til den dataansvarlige og Unioo optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler data på vegne af- og i henhold til instruktioner givet af brugeren. Relationer mellem brugeren som dataansvarlig og Unioo som databehandler skal reguleres af en databehandleraftale.

Når en Bruger optræder som dataansvarlig, er det Brugeren, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, som skal sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Brugeren skal derudover vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Brugerens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede. Du er som Bruger ansvarlig for sikkerheden og den autoriserede brug af dine Personlige oplysninger indsamlet via hjemmesiden, og for at indhente ethvert samtykke og enhver tilladelse, der er påkrævet for indsamling og brug af sådanne oplysninger.Når Unioo behandler personoplysninger på vegne af sine Brugere, skal vi gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Underleverandører

Unioo bruger underleverandører til at behandle personoplysninger. Unioo forsøger bedst muligt at benytte underleverandører inden for EU, men kan i nogle tilfælde eksportere data til et sted uden for EU. Det kunne eksempelvis være en leverandør af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af sådan en underleverandører vil Unioo indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Brugere. Når underleverandører er placeret uden for EU, sikrer Unioo det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Brugere, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-modelklausuler.

Unioo bruger en partner i EU, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores serverløsning. Alle servere er placeret i EU og hostes af leverandøren OVH.

Ændringer

Hvis Unioo ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksis for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Kontakt

Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til [email protected]. Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til Unioo.

Kontaktdata på Unioo ApS

[email protected]

Telefon 5555 6610

CVR-nr.: 40390030

Niels Brocks Gade 8, 1 - 8900 Randers C

Automatisk kontingent + bestyrelsesportal.

Opret foreningens medlemmer, og lad kontingenter køre helt automatisk. Bestyrelsens arbejde kan nu samles i bestyrelsesportalen – møder, dagsorden, opgaver, filer og meget mere.

Prøv det gratis nu