Indberetning til dit pengeinstitut
+ gratis bestyrelsesportal

Dit pengeinstitut ønsker at styrke foreningslivet, og derfor får din bestyrelse gratis adgang til Unioo's bestyrelsesportal. Portalen er et smart værktøj, som holder bestyrelsesarbejdet samlet ét sted. Så er der styr på møder, referater, dokumenter, opgaver og meget mere. Se herunder, hvad du får.

Nem indberetning

Kravene til pengeinstitutterne stiger, og ift. foreninger er det ingen undtagelse. Hvidvaskningsloven gør, at pengeinstitutterne er forpligtiget til at 'kende deres kunder'. I samarbejde med jeres pengeinstitut har vi gjort indberetningen nem.

Medlemmer & kontingent

Automatisk kontingentkørsel - helt uden dyre betalingsaftaler og lange betingelser. Kontingentkroner udbetales helt automatisk til foreningen. Få det fulde overblik over medlemmer og kontingenter.

Læs mere her

Arrangementer med billetsalg

Opret arrangementer med billetsalg. Scan billetter i indgangen med smartphone og få automatisk billetindtægter udbetalt. Nemt for deltageren, billigt for foreningen.

Læs mere her

Styr på møderne

Indkald nemt dine bestyrelseskollegaer til møder og hold styr på, hvem der kommer. Modtag automatiske notifikationer og påmindelser. Bestyrelsesmedlemmer kan nemt klikke sig ind og se dagsordenen og dermed forberede sig til møderne. Opret mødeskabeloner, hvis I har mange ensartede møder.

Medlemmer & kontingent

Automatisk kontingentkørsel - helt uden dyre betalingsaftaler og lange betingelser. Kontingentkroner udbetales helt automatisk til foreningen. Få det fulde overblik over medlemmer og kontingenter.

Læs mere her

Intelligent dagsorden

Dagsordenen sendes automatisk ud til mødedeltagere. Tildel punkter på dagsordenen til specifikke mødedeltagere, så du ved, de kommer velforberedte. Giv et punkt mere indhold ved at tilføje filer eller tekst.

Automatisk referat

Referatet kan laves, imens mødet foregår eller bagefter. Når mødet afsluttes, udsendes referatet automatisk og gemmes i systemet. Tildel opgaver ud fra et dagsordenspunkt, så I også er effektive efter mødet.

Filer & dokumenter

Upload filer eller dokumenter til mediearkivet. Så er alle jeres filer samlet ét sted. Filerne tilknyttes på steder, hvor de nævnes eller bruges, f.eks. i møder eller opgaver. Fra nu af tilhører filerne bestyrelsen og ikke enkelte medlemmer.

Opgaver

Opret og tildel opgaver til hinanden internt i bestyrelsen. Angiv data for deadline og modtag påmindelser. Så er du sikker på, at opgaverne bliver løst i rette tid. Tilknyt filer og beskrivelser m.v. til opgaverne. Nem afkrydsning, når en opgave er udført.