Indberetning til din bank
+ gratis bestyrelsesportal

Din bank ønsker at styrke foreningslivet, og derfor får din bestyrelse gratis adgang til Unioo's bestyrelsesportal. Portalen er et smart værktøj, som holder bestyrelsesarbejdet samlet ét sted. Så er der styr på møder, referater, dokumenter, opgaver og meget mere. Alt er gratis, men der er mindre gebyrer forbundet med billetsalg og kontingenter. Se herunder, hvad I får:

Nem indberetning

Kravene til bankerne stiger, og i forhold til foreninger er det ingen undtagelse. Hvidvasknings- og terrorloven gør, at bankerne er forpligtede til at 'kende deres kunder'. I samarbejde med jeres bank, har vi gjort indberetningen nem.

Medlemmer & kontingent

Automatisk kontingentkørsel - helt uden dyre betalingsaftaler og lange betingelser. Kontingentkroner udbetales automatisk til foreningen. Få det fulde overblik over medlemmer og kontingenter. Nemt for medlemmet, billigt for foreningen.

Læs mere her

Arrangementer med billetsalg

Opret arrangementer med billetsalg. Scan billetter i indgangen med en smartphone, og få automatisk billetindtægter udbetalt. Nemt for deltageren, billigt for foreningen.

Læs mere her

Styr på møderne

Indkald nemt bestyrelsens medlemmer til møder og hold styr på, hvem der kommer. Modtag automatiske notifikationer og påmindelser. Bestyrelsesmedlemmer kan nemt klikke sig ind og se dagsordenen, og dermed forberede sig til møderne. Opret mødeskabeloner, hvis I har mange ensartede møder.

Intelligent dagsorden

Dagsordenen sendes automatisk ud til mødedeltagere. Tildel punkter på dagsordenen til specifikke mødedeltagere, så folk kommer velforberedte. Giv et punkt mere indhold ved at tilføje filer eller tekst.

Automatisk referat

Referatet kan laves, imens mødet foregår eller efter mødet. Når mødet afsluttes, udsendes referatet automatisk og gemmes i systemet. Tildel opgaver ud fra punkterne på dagsordenen, så I også er effektive efter mødet.

Filer & dokumenter

Upload filer eller dokumenter til mediearkivet. Så er alle jeres filer samlet ét sted. Filerne tilknyttes på steder, hvor de nævnes eller bruges, f.eks. i møder eller opgaver. Fra nu af tilhører filerne bestyrelsen, og ikke enkelte medlemmer. Dette er især rart, når bestyrelsen udskiftes og alt skal overleveres.

Opgaver

Opret og tildel opgaver til hinanden internt i bestyrelsen. Angiv data for deadline og modtag påmindelser. Så er I sikre på, at opgaverne bliver løst i rette tid. Tilknyt filer, beskrivelser m.v. til opgaverne. Nem afkrydsning, når en opgave er udført.