Opret møder, lav en dagsorden, indkald bestyrelsen og skriv referatet

Når mødet er afsluttet modtager alle i bestyrelsen referatet automatisk. Referaterne er gemt i portalen, og kan altid findes frem.

Opret dagsorden

Dagsordenen oprettes hurtigt og nemt, og der kan laves en uddybende beskrivelse og uploades filer til hvert punkt. Punkter på dagsordenen kan også tildeles til bestyrelsesmedlemmer.

Indkald deltagere

Når dagsordenen er lavet, kan du invitere de valgte bestyrelsesmedlemmer til mødet. De melder selv til/fra og du har et godt overblik. Alle kan inden mødet, forberede sig grundigt.

Automatisk udsendelse af referat

Du kan skrive referat allerede under mødet, men du kan også gøre det bagefter. Uanset hvad, udsendes referatet automatisk, i det øjeblik du afslutter mødet. Alle har kan tilgå referaterne i portalen.

Intelligent dagsorden

Dagsordenen sendes automatisk ud til mødedeltagere. Tildel punkter på dagsordenen til specifikke mødedeltagere, så du ved de kommer velforberedt. Giv et punkt mere indhold ved at tilføje filer eller tekst.

Automatisk referat

Referatet kan laves imens mødet foregår, eller bagefter. Når mødet afsluttes udsendes referatet automatisk og gemmes i systemet. Tildel opgaver ud fra et dagsordenspunkt, så I også er effektive efter mødet.

Hjælp din bestyrelse. Start med Unioo.

Nu kan du samle bestyrelsens medlemmer og det arbejde de udfører, de beslutninger de træffer og al den interne kommunikation de har.

Prøv det gratis nu