Frivillig i foreningerne

Danmark er et foreningsland og mange mener at foreningslivet er grundstenen i vores samfund og kultur. De mange foreninger findes i alle størrelser og er spredt over hele landet. Helt grundlæggende er en forening, noget så simpelt som mennesker med et fælles formål. Så længe at formålet holder sig inden for loven, sikrer vores grundlov at alle kan danne en forening.

Det er ikke muligt at adskille foreningsliv fra frivillighed

Det er ikke muligt at adskille foreningsliv fra frivillighed. Uden frivillige kan foreninger ikke eksistere, da de frivillige løfter i flok. Det gælder både dem, der sidder i bestyrelsen, er trænere, arrangører, undervisere eller de som bare giver en hånd med til arrangementer en gang imellem.

Mange foreninger samler mennesker på tværs af aldre og samfundsgrupper og nogle har mindre interessegrupper og et snævert formål. Uanset formålet har de fleste danskere haft foreningslivet tæt på kroppen og er på en eller anden måde blevet formet som mennesker i barn- eller ungdommen. Uanset om det har været spejderklubben, fodboldklubben, teatergruppen eller frimærkeklubben, har det givet mange en grundlæggende forståelse af fællesskab og at deltage aktivt i samfundet.

Foreninger i fremtiden

Det er ikke uden udfordringer at drive en forening. Uanset om det er en stor eller lille forening. Det er derfor yderst vigtigt at værne om det frivillige og foreningslivet. Det er centrale og positive elementer i det danske samfund og foreningerne spiller en stor rolle for Danmarks fremtid. De fleste foreninger fremmer mødet mellem mennesker og bidrager derfor til integration og fællesskab.

Heldigvis er der mange kræfter der arbejder for at gøre det nemmere at drive forening. Det er rigtig nemt at starte en forening og rigtig mange både virksomheder og foreninger har gode vejledninger til at komme i gang. Helt fra første møde mellem mennesker til de mere formelle vedtægter og registrering.

Vi løfter i flok

De tusindvis af frivillige foreninger har over halvanden million medlemmer, som heldigvis har bred opbakning. Der bliver gjort stadig mere for at fremme foreningslivet på mange forskellige plan. I alle foreninger, sidder en bestyrelse med en lang række opgaver. De skal holde styr på økonomi, få idéer, planlægge, udføre og evaluere om og om igen. Det kan være en kæmpe opgave, hvor selv en lille optimering, kan gøre en stor forskel. Kan man gøre livet nemmere for bestyrelserne, er det noget som berører mange millioner danskere.

Simple redskaber til et bedre bestyrelsesmøde og bedre kommunikation mellem medlemmerne i bestyrelserne, vil optimalt set give mere tid og overskud til det vigtige bestyrelsesarbejde. Det vil kunne mærkes helt ud til de millioner af danskere, der hver dag er i berøring. Bevist eller ubevist med håndboldklubber, borgerforeninger, politiske foreninger eller andelsforeninger. Der hjælpes børn, arrangeres koncerter, velgørenhed og sportsarrangementer, hver eneste dag året rundt. Alt sammen drevet primært af frivillighed.

Læs flere artikler

Hjælp din bestyrelse. Start med Unioo.

Nu kan du samle bestyrelsens medlemmer og det arbejde de udfører, de beslutninger de træffer og al den interne kommunikation de har.

Prøv det gratis nu